Home

Raketbouw in Nederland

Sinds het begin van de Space Age hebben mensen over de gehele wereld raketten gebouwd en gelanceerd van klein tot groot. Raketten hebben mensen altijd gefascineerd en sinds het begin van de hobby is er veel gebouwd, gelanceerd en ontwikkeld. Het is waarschijnlijk de meest veilige hobby ter wereld, tot nu toe zijn er geen ongelukken gebeurd, en dat terwijl er ieder jaar vele duizenden raketten worden gelanceerd over de gehele wereld. Dit komt vooral voort uit het feit dat alle verenigingen werken met een zeer goed opgezette veiligheidscode die de hobby reguleert.

In Nederland is de hobby gestart in 1999 is Tripoli the Netherlands gestart met MPR en HPR daar er geen vereniging was die dit wilde begeleiden.

Wij zijn ook de enigste modelraket vereniging in Nederland met een verzekering die zonder eigen risico eventuele schades dekt op onze lanceer terreinen.

Model Raketbouw LPR (Low Power Rocket)

Zoals het woord al zegt zijn dit kleine papieren raketten met balsa neuskegels en vinnen, de raketten worden gelanceerd met kleine fabrieksmotoren met vaste brandstof, ook worden er waterraketten gebouwd en raketten met hybride brandstof.

Modelraketbouw is een individuele hobby, waar iedereen zelf zijn raketten bouwt en lanceert. Model raketten hebben een maximum gewicht van 1500 gram, waarvan 125 gram uit brandstof mag bestaan. Model Raketten zijn een prima middel om in de hobby te beginnen en kunnen hoogtes bereiken tot ongeveer 300 meter.

Mid en High Power Raketten

Mid en High Power Raketten zijn een verdere ontwikkeling van Model Raketten en worden gevlogen met zwaardere fabrieksmotoren. Zij worden dan ook van sterkere materialen gemaakt zoals Phenol, Multiplex, Aluminium en diverse kunststof soorten. Ook wordt er met Hybride motoren gevlogen en Research zelfbouw motoren.

MPR en HPR is een individuele hobby, maar er worden ook veel groepsprojecten gebouwd en gevlogen. Daar er met zwaardere motoren gevlogen wordt, kan men zich bij MPR vrijwillig laten certificeren voor F en G motoren.

Voor HPR geldt een verplicht certificatie systeem dat opgezet is binnen Tripoli en dat door veel andere verenigingen is overgenomen. Dit systeem deelt de motoren in in 3 klassen, in oplopende thrust van de motoren. Leden moeten examens doorlopen en examenvluchten uitvoeren om in de diverse klassen te mogen vliegen. Level 1 betreft de bouw, lancering en berging van een raket op een H of I motor. Level 2 bestaat uit een schriftelijk examen en de bouw, lancering en berging van een raket op een J, K of L motor. Level 3 betreft de bouw, lancering en berging van een raket op een M, N of O motor. Een Level 3 project wordt daarnaast begeleid door 2 TAP members van de vereniging. Leden die Level 2 behaald hebben kunnen naast de fabrieksmotoren ook experimenteel gaan vliegen met zelfbouw motoren in het Level waarin zij zijn gecertificeerd.

High Power Raketten kunnen hoogtes bereiken tot 10 km of zelfs hoger. High Power Raketten zijn daarnaast vaak met elektronica uitgerust voor de berging en het meten van de hoogte die bereikt wordt. Een groep van HPR vliegers in de USA heeft in 2004 met een raket de ruimte bereikt als eerste groep amateurs in de wereld.

Tripoli the Netherlands, een prefecture van Tripoli USA, ondersteund MPR en HPR in Nederland sinds 1999. Leden van Tripoli the Netherlands hebben de afgelopen jaren veel Europese hoogterecords behaald.

Tripoli USA is opgericht in 1964 en organiseert en reguleert alles rond HPR in de USA. In veel landen zijn onderafdelingen (prefectures) van deze vereniging gestart.

Info over Tripoli vindt U op deze Homepage en bij

Experimentele Raketten

Het grote verschil met MPR en HPR en Experimentele Raketten is dat de laatste bijna altijd gebruik maken van eigen ontworpen en gebouwde motoren. Tevens worden bijna alle projecten in groepsverband gebouwd en gevlogen.