Lid worden

Het lidmaatschap kost jaarlijks 40,00 Euro per kalenderjaar. Het contributiegeld dient dan ook per aanvang van het jaar op 1 Januari betaald te worden door ieder lid. Hier zijn geen uitzonderingen op.

Voor gastvliegers:

Eerste raketlancering is gratis. Daarna moet men lid worden.

Voor klanten van Eurospace Technology in Katwijk:

Aangemelde Klanten door raketmodelbouw winkel,  Eurospace Technology in Katwijk www.eurospacetechnology.eu  krijgen 50% korting (€20) van Eurospace Technology in Katwijk op hun lidmaatschap van Tripoli the Netherlands in het eerste lidmaatschap jaar.

WECG erkenning:

Om in Nederland je eigen raketten te mogen lanceren heb je een WECG Erkenning nodig (Wet Explosieven voor Civiel Gebruik). Aangezien de LPR, MPR, HPR en experimentele motoren, ontstekers en zwartkruit onder de WECG wet vallen ben je dus verplicht om zo'n Erkenning aan te vragen. De WECG Erkenning kost 113,00 Euro en is vijf jaar geldig.

Het Tripoli verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Tenzij een lid zijn lidmaatschap schriftelijk heeft opgezegd bij de Secretaris van Tripoli the Netherlands wordt het lidmaatschap elk jaar automatisch verlengd.

Benodigheden voor lidmaatschap aanmelding:

·         Het aanleveren van een kwalitatief goede kopie (of scan) van een geldig identiteitsbewijs is onderdeel van de aanmeldingsprocedure.

         Tevens is een recente pasfoto vereist. (bij voorkeur digitaal)

         Evenals je N.A.W. adresgegevens en je telefoonnummer.

      Na aanmelding bij de secretaris ontvangt u binnen 7 dagen een e-mail waarin verder wordt aangegeven waar u de bescheiden heen gestuurd kunnen worden.

            Mocht u na 7 dagen nog niets vernomen  hebben neem dan contact op met de Secretaris.

Deze  bescheiden kunnen bij voorkeur in digitaal formaat worden aangeleverd per e-mail

Het aanleveren van een kwalitatief goede kopie (of scan) van een geldig identiteitsbewijs is onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Tevens is een recente pasfoto vereist voor het maken van een badge welke op de lanceerdagen gedragen moet worden. Deze bescheiden zijn uit voorzorg benodigd i.v.m. de strenge regelgeving omtrent LPR/MPR/HPR en experimentele raketten.

<Hier komt een formulier></

Afdrukken E-mail